Общи условия

Общи условия

SVETOCH UG (haftungsbeschränkt)
Hauptstrasse 22
56235 ХЪНДНДДОРФ

Германия (Germany)
Телефон: + 49 2623 797 4494
Факс:+ 49 2623 797 4495
Имейл: info@SVETOCH.de

Управление:
Julia Deister

Данъчен номер: 30/650/21675
Търговски регистър: окръжен съд МОНТАУР HRB 25622
Ст-Идкр.: DE312870245

Правила и условия

Отговорности
Съдържанието на тази страница е създадено с най-голямо внимание. Ние обаче не гарантираме навременността, правилността или пълнотата на предоставените съдържание и информация. Ние изрично се дистанциваме от цялото съдържание на всички свързани външни уебсайтове и не правим това съдържание наш собствен. Това твърдение се отнася за всички връзки, поставени на този уебсайт.

Политика за поверителност
Личните данни на потребителя се предоставят във формуляри за контакт на доброволна основа. Предаваните данни се съхраняват по електронен път, при което обработването се извършва само в съответствие с разпоредбите на общите закони за защита на данните. Не е разрешено използването от трети страни на данните за контакт, публикувани като част от отпечатъка и информацията за контакт за изпращане на нежелани реклами и информационни материали.

Журналистическо и редакционно съдържание

В допълнение към търговското си предлагане, SVETOCH също така предлага информация под формата на текстове и връзки. Ръководството (име и адрес вж. по-горе) отговаря за текстовете.


Участие в онлайн стачка
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн решаване на спорове (платформа за OS), достъпна по http://EC.europa.eu/ODR

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.