odtlačok

odtlačok

SVETOCH UG (haftungsbeschränkt)
Hauptstrasse 22
56235 HUNDSDORF

Deutschland
Tel.: +49 2623 797 4494
Fax:+49 2623 797 4495
E-Mail: info@SVETOCH.de

vedenie firmy:
Julia Deister

Daňové číslo: 30/650/21675
Obchodný register: Okresný súd MONTABAUR HRB 25622
ID DPH: DE312870245

Zmluvné podmienky

Dementi
Obsah tejto stránky bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nezodpovedáme za aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť poskytnutého obsahu a informácií. Vyjadrujeme sa výslovne od všetkého obsahu všetkých prepojených externých internetových stránok a nepovažujeme ich za vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na tejto webovej stránke.

Ochrana osobných údajov
Špecifikácia osobných údajov používateľa v kontaktných formulároch je dobrovoľná. Zaslané údaje sa uchovávajú elektronicky, spracovanie sa uskutočňuje výlučne v súlade s ustanoveniami všeobecných zákonov o ochrane údajov. Použitie kontaktných údajov tretích strán zverejnených v tlači a kontaktných údajoch na účely odosielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov nie je povolené.

novinársky-redakčný obsah

Okrem svojej komerčnej ponuky SVETOCH ponúka aj informácie vo forme textov a odkazov. Pre texty je zodpovedný manažment (meno a adresa s.o.).

Online Stakeholderstrong
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je dostupná nahttp://ec.europa.eu/odr

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.