LED ovládač l

Napájanie vysoko výkonných LED svietidiel v priemysle a obchode zabezpečujú vodiči (tiež nazývané napájacie zdroje, transformátory a predradníky). Okrem riadneho tepelného riadenia je výber a používanie vodiča obzvlášť dôležité. Životnosť a účinnosť sú rozhodujúce kritériá životnosti svietidiel LED.
Naše LED diódy sú od výrobcu OSRAM, s ktorými sme mali veľmi dobré skúsenosti. Máme vhodné vodiče pre naše LED hliníkové profily a vysokovýkonné LED moduly alebo LED pásy.
Všetky profily SVETOCH poskytujú dostatočný priestor na použitie viacerých LED ovládačov. Utesnením profilu sú dodatočne chránené ovládače až do rozsahu IP67. Preto je možné nainštalovať ovládače s nižšou ochranou, čo výrazne znižuje obstarávacie náklady.
Pri výbere ovládača odporúčame 10% -20% vyrovnávacej pamäte.

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky