Posted on Leave a comment

По-нататъшно развитие на профила СВЕТОШЧ MINI

“Който си легне, който се втурва…” Да си добър не е достатъчно. Волята да се оправиш е нашето влечение. С нашия LED алуминиев профил СВЕТОХ мини, ние разбрахме, че тя може да бъде оптимизирана. Нашите техници и дизайнери са преработили профила. Сега интериора е толкова голям, че повечето и най-често срещаните шофьори могат да бъдат инсталирани в рамките на профила. Особено в закритата зона, осветителите са по-привлекателни, когато техническите компоненти могат да бъдат монтирани вътре. Това вече е възможно и с нашия последен алуминиев профил СВЕТОШМИНИ. Наслаждавайте се на монтажа! Вие ще харесвате продукта още повече сега.Вашият коментар