2 σε 1 – Περισσότερες από μία λυχνία θερμότητας LED

Τα προφίλ αλουμινίου LED μας προστατεύουν ταυτόχρονα τα πλήρη περιβλήματα των φωτιστικών. Μπορείτε να βρείτε τα κατάλληλα καλύμματα τελών, τις ενότητες των οδηγήσεων, τους οδηγούς των οδηγήσεων, τους διαφορετικούς συνδετήρες και το κατάλληλο υλικό εγκαταστάσεων στις κατηγορίες προϊόντων μας:

LED – προφίλ αλουμινίου:

Προφίλ τερματικά καπάκια: