2 σε 1 – Περισσότερες από μία λυχνία θερμότητας LED

Τα προφίλ αλουμινίου SVETOCH LED είναι παθητικές ψύκτρες LED και ταυτόχρονα προστατευμένα περιβλήματα φωτιστικού. Τα ταιριαστά καλύμματα τελών, οι ενότητες των οδηγήσεων, οι οδηγοί των οδηγήσεων, οι διαφορετικοί συνδετήρες και το υλικό εγκαταστάσεων μπορούν να βρεθούν στις κατηγορίες προϊόντων μας:

LED – προφίλ αλουμινίου:

Προφίλ τερματικά καπάκια: