Objavljeno Komentiraj

Raste naš YouTube kanal

SVETOCH ostaje na loptu i objavio više videa. Uz naše vodiče u obliku priručnika možemo pokazati da razumijem, kako naše LED komponente u odgovarajućim profilima zajedno može graditi. Mnoge varijacije u veličini i svjetlost su moguće. Pogledati u sebe i dopustiti da nas od:Odgovori