Αποτύπωμα

Αποτύπωμα

SVETOCH UG (haftungsbeschränkt)
Hauptstrasse 22
56235 HUNDSDORF

Γερμανία (Germany)
Tel.: +49 2623 797 4494
φαξ:+ 49 2623 797 4495
E-Mail: info@SVETOCH.de

Διαχείριση:
Julia Deister

Αριθμός φόρου: 30/650/21675
Εμπορικό μητρώο: περιφερειακό δικαστήριο MONTABAUR HRB 25622
Απλά-IdNr.: DE312870245

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Αποκλεισμός ευθύνης
Τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας έχουν δημιουργηθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε την επικαιρότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου και των παρεχόμενων πληροφοριών. Αποστασιοποιούμαστε σαφώς από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοσελίδων και δεν κάνουμε αυτό το περιεχόμενο δικό μας. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους που τοποθετούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Πολιτική απορρήτου
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη παρέχονται σε έντυπα επικοινωνίας σε εθελοντική βάση. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, όπου η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της γενικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Δεν επιτρέπεται η χρήση από τρίτα μέρη των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται ως μέρος του αποτυπώματος και των πληροφοριών επικοινωνίας για την αποστολή αυτόκλητων διαφημίσεων και υλικού πληροφοριών.

Δημοσιογραφικό και συντακτικό περιεχόμενο

Εκτός από την εμπορική προσφορά του, το ΣΒΣΣΙΤς προσφέρει επίσης πληροφορίες με τη μορφή κειμένων και συνδέσμων. Η διαχείριση (όνομα και διεύθυνση βλ. ανωτέρω) είναι υπεύθυνη για τα κείμενα.


Συμμετοχή σε ηλεκτρονική απεργία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα OS), η οποία διατίθεται στο πλαίσιο του http://EC.europa.eu/ODR

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.